Samarbeten

Europeiska Projekt
Basta har lång erfarenhet av att driva olika projekt, både nationella som europeiska. Det senaste är att vi från oktober 2013 och två år framåt ska överföra Basta-modellen till Frankrike och England.Här nedan kan du översiktligt läsa om Bastas aktuella projekt. I länkarna till höger kommer du till Bastas engelska hemsida som beskriver de europeiska projekten mer utförligt.

.

EASE
Sedan i oktober 2013 driver Basta ett Transfer of Innovation projekt med finansiering från EU-programmet Leonardo da Vinci (via Universitets- och Högskolerådet).
.
Projektet är tvåårigt och målet är att det i september 2015 ska finns två nya sociala företag i England och i Frankrike som bygger på Basta-modellen. Projektet leds av Basta och har nio svenska och transnationella partners. Här i Sverige samarbetar vi med Fryshuset och X-Cons som också är intresserade av socialt företagande som ett alternativ för deras målgrupper för att nå arbetsmarknaden. I England samarbetar vi med Diagrama UK som är den organisation som ska importera Basta-modellen och Action with Communities in Rural Kent som fungerar som stöd till Diagrama. På samma sätt i Frankrike finns Elia, en nystartad organisation som ska utveckla Basta-modellen, med organisationen La Claie som stöd. Som expertpartners har vi San Patrignano, världens största rehab-center som inspirerade Basta vid starten 1994, Jegersberg Gård i Norge som själva överfört modellen samt Diagrama Spain som är en stor social organisation med cirka 3000 medarbetare över hela Europa och som främst arbetar med unga lagöverträdare.
.
Utveckling av Bastas ledningsfunktioner
Fram till juni 2014 driver Basta ett projekt som finansieras av Tillväxtverket. Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsprocess kring Bastas styrelsearbete samt medlemsrollen på Basta. Extern kompetens via konsultföretaget Styra har tagits in för att arbeta med medlemmar och styrelse.
.
Empowermentkurs
Under åren har Basta tagit emot många grupper som varit intresserade av hur Basta arbetar med empowerment och socialt företagande. Som ett resultat av detta så har vi utvecklat en en-veckas empowermentkurs som är öppen för alla som är intresserade av empowerment som arbetssätt för socialt företagande. Om du vill veta mer om Bastas empowermentkurs – tveka inte att höra av er till oss!Vi arbetar också med empowerment i flera projekt. Bland annat så hade vi 54 socialarbetare här från Bordeaux under 2012 som alla följde vår kurs. Basta deltar också under 2014 i ett projekt tillsammans med franska La Claie. Projektet handlar om hur vi gemensamt kan utveckla metoder som skapar förutsättningar för empowerment och delaktighet i beslutfattande (participatory gouvernance).
.
Under Publikationer hittar du också de rapporter som tagits fram under de olika projekten.

Contact

Kristina Blixt, Project co-ordinator
Basta
Phone: +46 8 552 414 00
Email: kristina.blixt@basta.se

Relaterat

European Projects


eu_flag_llp_en20121
Tillvaxtverket_300px