Rehabiliteringsfilosofi

Basta erbjuder rehabilitering genom socialt företagande.
Basta är ett företag med ett uttalat socialt ansvarstagande, vilket årligen kombineras med fastställda ekonomiska mål. Produktionen syftar till att vara ett redskap för den enskilda individen att påbörja en personlig, social och arbetsmarknadsmässig integrering. Produktionen ska också vara ett redskap för att försäkra människorna på Basta om sin försörjning. Produktionsresultatet ska användas för att garantera Bastas fortbestånd och tillväxt.

Bastas rehabiliteringsfilosofi om att ett bättre liv är möjligt utgår från Bastas sex grundstenar:

  • Arbetets roll
  • Kvalitetsmedvetande
  • Ekologiskt tänkande
  • Solidaritet
  • Oberoendets stolthet
  • Exemplets makt
Läs mer

Ett bättre liv är möjligt (pdf, 465kb)
Bastas grundstenar (pdf, 350kb)