Om Basta

Basta – ett brukarstyrt socialt företag
Det betyder att i både teori och praktik ska makten och inflytandet över verksamheterna ligga hos människor som själva haft erfarenhet av drogmissbruk. I stort sett alla ansvarsposter i styrelsen och inom företagsledningen innehas av människor som själva tidigare genomgått sin rehabilitering på Basta. Över 90 procent av dem som bor och arbetar här har denna bakgrund, därav namnet brukarstyrt.

Hösten 1994
Idén att starta ett socialt företag som ägs och drivs av före detta missbrukare kom till redan 1989 när Bastas grundare Alec Carlberg besökte sociala kooperativ i Italien. Tillkomsten inspirerades alltså av dessa italienska exempel, och då särskilt av San Patrignano. Basta är dock ingen italiensk kopia utan produkten av många människor som under åren sökt en alternativ väg bort från drogberoende. Hösten 1994 flyttade fem personer till fastigheten Tingsätra i Nykvarn och Basta hade startat. Från starten 1994 fram till idag har vi vuxit och har idag anläggningar och verksamhet på flera platser runt om i Sverige.

Lite kort om Bastas rehabiliteringsfilosofi
Vår uppfattning är att det inte räcker att bara erbjuda arbete för att påbörja en rehabiliteringsprocess hos någon som under årtionden levt i socialt utanförskap. Arbetet här är ett redskap för att få igång en personlig utveckling, egenmaktsresa, som leder till en växande självkänsla. Här vinns också avsevärda yrkeskunskaper, men denna vinst är en bieffekt av det dagliga arbetet med att återerövra kommunikationsförmåga och självkänsla, även om bieffekten, yrkeskompetens, är nog så positiv.

Bastas arbetsplatser
Vi säljer tjänster inom ett flertal områden, till exempel: byggverksamhet, snickeri, klottersanering, hästuppfödning, hunddagis, städ, storkök, yttre- och inre fastighetsunderhåll, rehabiliteringsförsäljning, samt ekonomi och administration.

Hur företagande och rehabilitering förstärker varandra
Bastas kvalitetsproduktion är ekonomiskt nödvändig för företagets överlevnad. Det betyder att alla är medvetna om att deras arbetsinsats är av vikt. Inget görs för att få tiden att gå. Genom en starkt decentraliserad organisation får ett stort antal människor möjligheten att också ta ett betydande ansvar för ekonomi och arbetsledning, vilket i sin tur leder till personlig utveckling och ökad självkänsla. På så sätt fyller produktionen två samverkande syften: en personlig egenmaktsresa med nödvändig företagsekonomisk lönsamhet.

Det är på riktigt
Den genomsnittliga tiden som man arbetar på Basta är någonstans mellan tre till fyra år. Det betyder att en stor majoritet av de boende här inte försörjs av det offentliga utan lever på eget arbete och det som företaget tjänar på produktionen av varor och tjänster. Varje år återinvesteras vinsten i Bastas verksamhet för att skapa möjlighet för fler människor att komma hit.

Relaterat

Lär mer om Basta i ett seminarium
Ladda ned broschyr (530kb)