Basta Training Module

Vecka 14 får vi besök från England och Frankrike. De är här inom ramen för projektet EASE, Empowerment Approaches and Social Enterprise, där vi ska överföra Basta modellen till England och Frankrike. Under veckan ska vi undervisa i hur vi arbetar med egenmakt och socialt företagande på Basta. Vi ska även besöka våra svenska partners Fryshuset och X-Cons. Projektet finansieras av Kommissionens Leonardo da Vinci-program.

Kategori Aktuellt