BASTA DELTAR PÅ SOCIONOMMÄSSA

Den 15-16 november deltog Basta på socionommässan i Älvsjö där Bastas rehabilitering presenterades.

Vår monter hade många besökare och många var nyfikna på den rehabilitering genom socialt företagande vi erbjuder.

Kategori Aktuellt